daily pic

Valdres Logo Valdres Samband
The Oldest Bygdelag in America - 1899

Home

About the Samband

Membership

Genealogy

Preservation

Stevne

Stories

Valdres Valley

Member Database

Links


Terms Home

A-G

H-M

N-U

V-Æ

 

Special BUDSTIKKEN Pull-Out Section – May 1986

Haandtering = occupation
haandværk (hàndverk) = trade
haug = hill
hellighet = holiness, sanctity
hente = to fetch
Herre = Lord
herred = district
hete (heter) = to be called
hjemme = at home
hjemmedaap = private christening
hovedsogn = headparish where parish minister resides
hovegaard = main farm
hud = hides - a medieval measure. One hide = 4 manadsmatbol
husbonde (ektemann) = husband
husmand = a cottager, a tenant farmer with life tenure
hustavlen = the part of the catechism on domestic duties
hustru = wife
hvad = what
hvem = who
hvem som her forrettet hjemmedaap og daapsvidnernes navn = name of person who performed the private christening, and names of the witnesses
hverve = to enlist
hvilket gifte: iste1 enet, o.s.v. = status of marriage
hvis noen av brudefolkene her vært gift før = information about previous marriage
hvor = where
hyrde = shepherd
høyde = height

ibidem (ebid. or ib.) = same as or same place
ihjel = to death
inderst (innerst) = farm laborer, tenant introductions (churchings, inngang) = after childbirth, the mother had to be received back in the church and a record was often kept of this
item (it) = likewise, further
jeg = I

jente = girl
jord = earth, soil
jordbruk = farming
jordløs = landless
Jul = Christmas
julebukk = clown, Christmas fools

kaldet = called
kar (karl) = man
katekismus = catechism
kaupland = bought land. It belongs to the individual. See also odel, markland and almenniger
kidre provst = dear minister
kirkebøker = church registers, records kept by parish clergymen
kirkegaard = churchyard
kiste = trunk
kjær = dear
kjierlighet = love
klokker = sexton, an assistant in church services, a song leader
kempani = company
konfirmasjonsdato naar og hvor = confirmation - when and where
kone = wife
korn = grain
korporal = corporal
kreaturvei = cow path
krig = war
kristendom = Christianity
kristensjæl = Christian soul
Kristus = Christ kronarbeider = laborer on gov't property
kundskap = knowledge
kusine = female cousin. See fetter, søskenbarn, tremenning, slektning
kveldmat = supper
kvern = mill
kvinde = woman
kvindeforening = Ladies Aid
kvindekøn = females
kvindemenneske = woman

lærer = teacher
lag = society
landmaaling = surveying
landsby = village
langmodighet = long suffering
laugværge = guardian
laupsbol = see 'manadsmatbol'
legitimasjon for giftetillatelsen = legitimation and permission for marriage
leiefolk = hired help
leikone = hired woman
leilighet = something one rents or leases
lensmand = constable or sheriff
lensmandsdreng = son of a parish constable
levebrød = livelihood
ligel = ditto
ligeledes = also
lille = little
liten (plural-smaa) = little
lovlig = lawful, legal
lovlig arveskifte foretagen = legal inheritance distribution
lysningsdagen eller assframt lysning ikke har funnetsted, eller hvilken bevilgning = date of publishment of banns (marriage) or if not published, what type of license
løitnant = lieutenant
lørdag = Saturday

Mademois(elle) = Miss
mænd (menn) = men
makkverk = botch, mess poor job
manadsmatbol = medieval land term. Amount of land required to feed 1 man 1 month. See laupsbol and hud. Manadsmatbol of  food for 1 month might be reckoned 36 merker smør (butter) and 72-96 merker mjøl (meal). One manadsmatbol jord (land) equalled 6 syr (cows) pieces of iron or 18 sald korn (grain) or about 18 stykke kelde cloth).

mand = man or sometimes husband mandag = Monday
mannkjøn = sales
manntall = census before national census, (most popular 1664-1666)
mark (markland) = unenclosed land. Wherever the farm consisted of several holdings, all the owners were joint owners. See also odel, kaupland and almenniger
markarbeide = field work
marksbol = medieval land value. One marksbol equalled 3 øresbol.
Marts (Mars) = March
mat = food
matrikier = real estate books
med = with
medbragte attest = brought certificate
medhjælper med avlingen = help farm
meget godt = very good (on confirmation records)
mel = meal, flour
menig = private (rank of soldier)
menighet = church congregation
menighetpleie = congregation charity
menneske = man (in general)
menneskelig = human middag = dinner
mor (moder) = mother
morbor = mother1s brother (uncle)
morfar = mother’s father
morgen = morning
mormor = mother's mother
moster = mother's sister
myndig = of age
møte = met
màne = moon
màned = month

 

 

Terms Home

A-G

H-M

N-U

V-Æ

 


Top of Page   

Home

About the Samband

Membership

Genealogy

Preservation

Stevne

Stories

Valdres Valley

Member Database

Links

Make a donation to the Valdres Samband

For problems or questions regarding this web site, visit Site Administration
For suggestions or contributions to the content of this website, contact:
Last updated: January 28, 2018

Copyright 1997-2018 Valdres Samband